Proizvodnja

Kako proizvodimo MIBORO pelet

Proizvodnja


Proces proizvodnje počinje prijemom i pripremom sirovine – drvenih trupaca, ogrevnog drveta, drvnog loma itd. Zatim sledi usitnjavanje, sušenje, mlevenje, homogenizacija, presovanje, hlađenje i pakovanje. Finalni proizvod je drveni pelet – oblika cilindra prečnika 6mm i dužine cca 30mm, čiji je jedini sastojak čisto drvo, osušeno i presovano na pomenuti oblik.

Proizvodni procesPrijem, sortiranje i mehaničko čišćenje sirovine – sveži drveni trupci na skladište sirovine
Usitnjavanje drvenih trupaca u sečku – čips i odlaganje na skladište svežeg čipsa
Proizvodnja vruće vode za potrebe sušare u ložištu i kotlu, energent biomasa
Sušenje svežeg čipsa u trakastoj sušari, u struji čistog toplog vazduha
Usitnjavanje suvog čipsa na mlinu čekićaru
Proizvodnja peleta na presi za pelet
Pakovanje ohlađenih i od prašine očišćenih peleta u vreće 15/1 i BigBag vreće 1000/10/1

Preduslov za kvalitetan peletSušenje svežeg čipsa na perforiranom trakastom transporteru u dva prolaza na temperaturama od svega 100 – 1200C
Topao vazduh za sušenje dobija se uvođenjem svežeg čistog spoljnog vazduha preko izmenjivača toplote i distribucijom po celoj zapremini sušare
Automatskom kontrolom brzine trakastog transportera i kontrolom temperature toplog vazduha za sušenje dobija se optimalni sadržaj vlage u osušenom čipsu
Kvalitetan rad sušare i na ekstremno niskim temperaturama spoljne sredine od -20 0C
Osušeni čips ujednačene vlažnosti i bez primesa – gareži od dimnih gasova kao u sušarama sa direktnim sušenjem

www.myloweslife.com lonestarrail