O nama

Proizvodnja, prodaja i transport peleta do vašeg doma

Pelet
Miboro Pellet

Miboro pelet - bukov pelet 100%

Proizvodnju drvenog peleta počeli smo u junu 2012. godine na lokaciji u okviru industrijske zone Braničevo, Golubac i to na zemljištu ukupne površine od 1,5 ha, na kome se nalazi fabrička hala površine od 700m2. Ovakva struktura i veličina zemljišta omogućava potpuno neometano odvijanje procesa proizvodnje, i to kako sa aspekta prijema i prerade sirovine, tako i sa aspekta kontinuiranog odvijanja procesa proizvodnje i otpremu gotovih proizvoda prema kupcima.

Proizvodni pogon Miboro Pellet

Miboro pellet - bukov pelet

Proizvodnja drvenog peleta najboljeg kvaliteta

1

Instalisana proizvodna linija trenutno omogućava proizvodnju od 500t mesečno što je 6000t godišnje. Usled svakodnevne povećane potražnje za ovim izuzetno energetski efikasnim metodom za ogrev, planiramo da do kraja godine udvostručimo proizvodnju.

2

Pelet proizvodimo mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine dobijene od bukvinog drveta. Prodaju peleta obavljamo sa kompletnom uslugom prevoza do kupca na bilo koju adresu, kako u regionu, tako i u Evropi. Posetite nas radi dogovora.