Miboro Pellet Politika privatnosti

Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste vaši lični podaci kada posetite naš sajt.
Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavestimo o tome koje informacije Miboro pellet d.o.o. prikuplja prilikom Vaše posete našem sajtu, čuva i kako se koriste.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.miboropellet.com, mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu prikupljati sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Sve ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se sa uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

Vaše korišćenje našeg sajta, uključujući kontakt formular, regulisano je kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu.

Prikupljanje informacija

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje Miboro pellet d.o.o.

Kada posetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti:

– informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimno informacijama koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo
– Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada popunjavate kontakt formular ili se prijavite na naš eBilten.
Kada popunite formular, bićemo u mogućnosti da povežemo informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima (preko Interneta, telefona, kompjutera, tablete I sl.) sa Vama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom kontakt formulara.

Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod Miboro pellet d.o.o.

U tom smislu, Vi, kao korisnik, dajete saglasnost da Miboro pelet d.o.o. prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše lične i kontakt podatke.

Vi kao korisnik ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada vaših podataka.

Vi kao korisnik ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka, i to tako što ćete da pošaljete e-mail na našu e-mail adresu miboropellet@gmail.com .

Korišćenje informacija

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku ako ste nas kontaktirali putem kontakt formulara ili ako ste se prijavili na naš eBilten.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj rezervaciji. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posedujemo u skadu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Deljenje informacija

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama.

Mi, takođe, zahtevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Čuvanje ličnih podataka

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Miboro pelet d.o.o., odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Promene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da, s vremena na vreme, isto proverite.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu Industrijska zona Braničevo bb, ili na našu kontakt e-mail adresu miboropellet@gmail.com .

Shopping Basket